Publicador de contenidos

Gizarte langile plaza 1, betetzeko hautaketa-prozesuan onartutakoen eta baztertutako behin-behineko zerrenda onartzea.

Uztailaren 17ko 2023/62 Alkatetza De kre tuaren bitartez, hurrena erabaki da

02·08·2023