Eduki publikatzailea

Administrazio orokorreko administraria plaza 1, betetzeko hautaketa-prozesuan onartutakoen eta baztertutako behin-behineko zerrenda onartzea.

Uztailaren 17ko 2023/61 Alkate tza De kre tuaren bitartez, hurrena erabaki da

2023·08·02